Khuyến mãi &
sự kiện

Dưới đây là các sự kiện và các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi đã tổ chức trước đây.

June 30 2019

Quảng cáo IK PLUS trên xe taxi

Với mục tiêu đẩy mạnh độ hiện diện thương hiệu ở khu vực trung tâm, chúng tôi đã thực hiện chiế…

ĐỌC THÊM

October 31 2018

Cuộc thi trưng bày IK PLUS

Chúng tôi muốn sử dụng một phương thức sáng tạo và hấp dẫn để tăng doanh số và mức tiêu thụ sản phẩm APP.

ĐỌC THÊM