CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KIỆN NÀO, ĐỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ HÃY THOÁT NGAY.

Bằng việc sử dụng trang web này (Trang web), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp nhận Các điều kiện sử dụng (Điều kiện) Trang web này (như thỉnh thoảng có thể được sửa đổi): –

 1. ẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU

1.1     Trang web này được sở hữu và vận hành bởi APP – Asia Pulp and Paper Group (APP). Bạn không được sao chép, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, phát sóng, phổ biến hoặc phân phối dưới mọi hình thức và mọi phương tiện bất kỳ tài liệu nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả mọi nội dung, thông tin, tài liệu đánh máy, hình ảnh, hình minh họa, biểu đồ, tác phẩm nghệ thuật thiết kế và tài liệu đồ họa khác cũng như tên, biểu tượng, thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ) (gọi chung là Tài liệu) từ Trang web này khi chưa có văn bản đồng ý trước của APP. Tài liệu được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế cũng như các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. Bảo lưu mọi bản quyền. Cấm sao chép, sửa đổi hoặc chiếm đoạt Tài liệu dưới mọi hình thức khi chưa có văn bản đồng ý trước của APP. Việc sửa đổi hoặc sử dụng tài liệu của chúng tôi vào bất kỳ mục đích nào khác là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của APP.

1.2     Tuy nhiên, APP cho phép bạn tải xuống, lưu trữ và/hoặc in một bản sao Tài liệu trên một máy tính duy nhất chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, nội bộ hoặc truyền tin của riêng bạn, với điều kiện là mọi bản quyền kèm theo và các thông báo sở hữu khác phải được bảo vệ phù hợp. Trong mọi trường hợp, Tài liệu phải luôn được sử dụng theo cách không làm tổn hại đến danh tiếng của APP, các công ty con, công ty liên kết, công ty liên quan cũng như các giám đốc, quản lý, nhân viên và đại lý tương ứng của tập đoàn.

2. KHÔNG BẢO ĐẢM & KHẲNG ĐỊNH

APP không đưa ra bất cứ sự khẳng định hoặc bảo đảm nào (dù là nói rõ hay ngụ ý) về tính toàn vẹn hay chính xác của thông tin có trên Trang web này. Bạn phải luôn xác minh những thông tin này trước khi hành động dựa theo thông tin bằng cách gọi điện đến văn phòng APP gần nhất. Đừng dựa vào những thông tin này để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Nếu bạn chọn dựa vào bất kỳ Tài liệu nào, Trang web này hoặc tình trạng khả dụng của nó thì bạn phải chịu toàn bộ rủi ro và trách nhiệm về lựa chọn này.

3. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

3.1      Tài liệu trên Trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức hoặc trách nhiệm nào dù là nói rõ hay ngụ ý. Đến một mức độ tối đa cho phép bởi luật pháp hiện hành, APP hoàn toàn khước từ mọi trách nhiệm bảo đảm đối với Tài liệu và nội dung liên quan, dù là nói rõ hay ngụ ý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ngụ ý bảo đảm về chất lượng thỏa đáng, có khả năng bán được và phù hợp cho mục đích sử dụng cụ thể hay không).

3.2      Thông tin có trên Trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin và được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. APP không cam kết hoặc đảm bảo tính chính xác, kịp thời, độ tin cậy và tính xác thực về sự toàn vẹn của mọi thông tin có trên Trang web này. APP không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ hoặc Tài liệu có thể xuất hiện trên bất kỳ trang web nào mà được liên kết đến hoặc từ Trang web này.

3.3      APP không đảm bảo rằng Tài liệu hoặc Trang web này sẽ không bị lỗi hay bị gián đoạn hoặc những sự cố đó sẽ được khắc phục, hoặc rằng Trang web này hoặc máy chủ lưu trữ Trang web này không bị nhiễm virus hay các phần mềm độc hại khác. APP không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ sự khẳng định nào về tính đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay sự đảm bảo nào khác của các tài liệu hoặc thông tin có trên Trang web này hoặc kết quả do việc sử dụng chúng.

3.4      Một số hàng mẫu của APP hoặc sản phẩm của các công ty liên kết trên Trang web này có thể được in các thương hiệu, biểu tượng, bản quyền và quyền sở hữu khác (“Quyền sở hữu”) của APP, của công ty liên kết hoặc các bên liên quan khác. Những Quyền sở hữu này thuộc về các công ty/tổ chức liên quan. Chúng sẽ hiển thị trên Trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin mà không có sự khẳng định hoặc bảo đảm nào dưới mọi hình thức. APP, các công ty con, công ty liên kết, công ty liên quan cũng như các giám đốc, quản lý, nhân viên và đại lý của tập đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót đối với Quyền sở hữu.

3.5     Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này được thực hiện và lặp lại thay mặt cho APP, các công ty con, công ty liên kết, công ty liên quan và các giám đốc, quản lý, nhân viên và đại lý của tập đoàn.

4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

4.1      Theo luật pháp hiện hành, trong mọi trường hợp APP và các công ty liên kết sẽ không chịu trách nhiệm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sơ suất) về mọi thương tích, tổn thất hoặc thiệt hại (kể cả thiệt hại đặc biệt, do bị phạt hoặc do hậu quả) có thể xuất phát trực tiếp hoặc gián tiếp từ các lỗi, thiếu sót, thao tác xóa, các sự cố chậm trễ hay gián đoạn truyền tải, virus, lỗi đường truyền kết nối, trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc truy cập trái phép, thay đổi hoặc sử dụng hồ sơ dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến hoặc phát sinh từ hành vi sử dụng, cố gắng sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web này hoặc Tài liệu, ngay cả khi APP và các công ty liên kết hoặc một đại diện ủy quyền của APP đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

4.2      APP và các công ty liên kết của APP cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu được cấp bản quyền tương ứng bởi các bên thứ ba và trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những tài liệu này.

4.3     Theo luật pháp hiện hành, APP và các công ty liên kết của APP sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và mọi tổn thất, thiệt hại, phí tổn hoặc chi phí do bất kỳ nguyên nhân hành động nào, dù là theo hợp đồng, do sai lầm cá nhân hay liên quan đến hoặc phát sinh từ hành vi sử dụng, cố gắng sử dụng và/hoặc truy cập Trang web này.

5. SỬA ĐỔI

5.1     APP có quyền tùy ý thay đổi bất cứ phần nào trên Trang web này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đôi khi cũng có những thay đổi được thực hiện cho bất kỳ Tài liệu nào và được cải thiện hoặc hiệu chỉnh vì APP có toàn quyền quyết định việc này. APP có thể từ chối quyền truy cập vào Trang web này đối với bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào.

5.2     Một số mục trong các điều khoản này có thể được thay thế hoặc bổ sung bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý có ở các trang cụ thể trên Trang web này. Việc APP chậm trễ hoặc không thực hiện theo các điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành sự miễn trừ trách nhiệm của APP với điều kiện là APP khước từ rõ trách nhiệm đó bằng văn bản.

6. LIÊN KẾT ĐẾN/TỪ CÁC TRANG WEB KHÁC

6.1     Trang web này chứa những liên kết dẫn đến các trang web khác không được APP duy trì và chỉ được cung cấp dưới dạng các con trỏ tiện lợi dẫn đến thông tin về các chủ đề có thể hữu ích hoặc mang tính tham khảo cho người dùng Trang web này và không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực, liên kết hoặc trách nhiệm nào của APP về mọi ý kiến, ý tưởng, sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên các trang web đó. Tương tự, các trang web khác có thể chứa những liên kết dẫn đến Trang web này.

6.2     Trong mọi trường hợp, APP không có quyền kiểm soát và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó và việc bạn sử dụng các liên kết đó bắt buộc bạn phải tiếp tục chấp nhận mọi Điều kiện liên quan. APP hoàn toàn từ chối mọi trách nhiệm và nghĩa vụ về việc bạn sử dụng các trang web được liên kết đó, bạn phải tự chịu rủi ro về việc truy cập gì và sử dụng ra sao.

7. THÔNG TIN & QUYỀN RIÊNG TƯ

7.1     Nếu bạn phản hồi cho chúng tôi bằng những thông tin bao gồm dữ liệu phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc nội dung tương tự liên quan đến bất kỳ giấy tờ hoặc tài liệu nào của APP thì những thông tin đó sẽ được xem là không bảo mật và APP không có nghĩa vụ nào liên quan đến chúng đồng thời có toàn quyền sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin đó cho người khác.

7.2     Mọi thông tin liên lạc mà bạn gửi đến Trang web này hoặc mặt khác gửi đến APP bằng thư điện tử đều được xem là thông tin không bảo mật và APP có toàn quyền sao chép, xuất bản hoặc sử dụng chúng dưới mọi hình thức cho bất kỳ mục đích nào. APP có thể sử dụng nội dung của mọi thông tin liên lạc đó – bao gồm mọi ý tưởng, phát minh, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết được tiết lộ tại đây – cho bất kỳ mục đích nào, kể cả cho hoạt động phát triển, sản xuất và/hoặc tiếp thị hàng hóa và/hoặc dịch vụ. Ngoài ra, APP có thể sử dụng mọi ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong những thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, kể cả cho hoạt động phát triển và tiếp thị các dịch vụ có liên quan đến những thông tin đó.

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách mà APP thu thập và xử lý dữ liệu nhận được từ bạn.

8. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Luật áp dụng cho Các điều kiện sử dụng Trang web này là luật của nước Cộng hòa Indonesia, và các tòa án thuộc Tòa án tối cao Jakarta của Indonesia sẽ có thẩm quyền xét xử duy nhất trong trường hợp xảy ra mọi tranh chấp.