Chứng nhận

Tìm hiểu thêm về các Chứng nhận của IK Plus

CHỨNG NHẬN NỔI BẬT

PEFC

APP cam kết hỗ trợ các chủ rừng ở Indonesia quản lý rừng phát triển bền vững. PEFC (Chương trình xác nhận chứng chỉ rừng) là liên minh hàng đầu thế giới về các hệ thống chứng nhận rừng quốc gia. PEPC thúc đẩy tiêu chuẩn thực hành lâm nghiệp tốt và đảm bảo các sản phẩm từ rừng được sản xuất theo tiêu chuẩn đạo đức xã hội sinh thái cao nhất.
Vui lòng truy cập www.pefc.org để biết thêm thông tin.

XEM THÊM CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

INDONESIAN LEGAL WOOD

A ZERO DEFORESTATION COMMITMENT

SINGAPORE GREEN LABELLING SCHEME (SGLS)