THÚC ĐẨY SỰ TIẾN BỘ

Bạn đã bao giờ tưởng tượng một đất nước VIỆT NAM không có giấy?

Hãy tưởng tượng một quốc gia nơi mà chưa một ước mơ hay một ý tưởng nào được viết ra; nơi mà mọi kiến thức và trí tuệ của cả một dân tộc chỉ được biết đến qua những lời truyền miệng. Liệu chúng ta có tiến bộ chăng? Liệu thế hệ sau có gìn giữ được các giá trị của dân tộc chúng ta chăng? Đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường, IK Plus đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta tại Việt Nam. IK Plus đã giúp hàng triệu học sinh đạt được ước mơ và hỗ trợ nền giáo dục quốc gia trong quá trình này. IK Plus tin rằng, mọi thứ đều có sự phát triển và tiến bộ.

IKPLUS #MAKEPROGRESSPOSSIBLE