October 31 2018

Cuộc thi trưng bày IK PLUS


Chúng tôi muốn sử dụng một phương thức sáng tạo và hấp dẫn để tăng doanh số và mức tiêu thụ sản phẩm APP. Cuộc thi này mang đến cho các cửa hàng tham gia cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo với các vật dụng hỗ trợ bán hàng (POSM) để nâng cao nhận thức thương hiệu cho sản phẩm IK PLUS với cách trưng bày bắt mắt ở cấp độ bán lẻ. Bằng việc duy trì mô hình sáng tạo này trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc thi, các cửa hàng tham gia đã nhận được các ưu đãi trưng bày hàng tháng & Giải thưởng trưng bày đẹp nhất cho 10 cửa hàng chiến thắng (Giải thưởng tiền mặt và Giấy chứng nhận thành tích).