Chào mừng bạn
đến với thế giới
ik plus

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu hành trình sản phẩm của IK Plus từ quá trình trồng cây cho đến khi trở thành công cụ trong tay giúp bạn tiến bộ mỗi ngày. Sản phẩm giấy của IK Plus đến từ Khu rừng công nghiệp được quản lý có trách nhiệm, nơi cây được thu hoạch rồi trồng lại, tạo ra các nguồn tài nguyên tái tạo phục vụ cho việc sản xuất giấy. Cây chỉ có thể được thu hoạch, trồng lại, khai hoang rồi thu hoạch lại chỉ sau 6 năm. Điều này đảm bảo tính bền vững của toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhà máy của chúng tôi luôn kiểm tra toàn bộ bột giấy - nguyên liệu thô của chúng tôi - nhằm đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng. Chúng tôi thực hiện quá trình này để đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi không chỉ có chất lượng cao mà còn là sản phẩm phát triển bền vững.

1. Nghiên cứu & phát
triển lâm nghiệp

Tất cả bắt đầu từ đây. Bằng cách không ngừng nâng cao công nghệ nghiên cứu và phát triển, các nhà cung cấp của chúng tôi luôn tạo ra những cây con để trồng trong các đồn điền.

2. Lâm nghiệp
 

Chỉ trong vòng 4 năm, những cây con đó sẽ cao lên trong khi đến lượt những cây con mới khác được trồng trở lại. Để có được sản phẩm giấy mà IK Plus cung cấp mỗi ngày, chúng tôi phải trồng cây.

3. Trồng cây

Nhờ khí hậu thuận lợi của Indonesia, chỉ mất 6 năm để cây trong các đồn điền của chúng tôi có thể sẵn sàng được chế biến thành nguyên liệu thô để sản xuất bột giấy.

4. Gỗ súc

Từ các đồn điền của chúng tôi, nguyên liệu làm bột giấy sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng. IK Plus cam kết chỉ thu mua sợi gỗ hợp pháp từ các nguồn rừng được quản lý phát triển bền vững.

5. Nguồn cung cấp gỗ

Chuỗi cung ứng cho toàn bộ các giao dịch thu mua sợi gỗ sản xuất bột giấy có các hệ thống và quy trình xác minh pháp lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không có nguồn cung bất hợp pháp nào xâm nhập vào nhà máy bột giấy của chúng tôi.

6. Nhà máy bột giấy

Tại nhà máy bột giấy, tất cả các nguồn gỗ cung cấp đã xác minh sẽ được xử lý thành bột giấy trước khi đưa đến nhà máy giấy.

7. Nhà máy giấy

Đây là nơi toàn bộ bột giấy sẽ được xử lý thành các sản phẩm IK Plus mà bạn sử dụng hàng ngày. IK Plus tuyển dụng nhiều lao động địa phương sống gần nhà máy và cũng đóng góp vào hoạt động giáo dục cũng như trao quyền cho địa phương.

8. Hậu cần

Từ nhà máy giấy, các sản phẩm IK Plus được phân phối hiệu quả và thuận tiện bằng đường sông. Điều này cũng mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương.

1. Nghiên cứu & phát
triển lâm nghiệp

Tất cả bắt đầu từ đây. Bằng cách không ngừng nâng cao công nghệ nghiên cứu và phát triển, các nhà cung cấp của chúng tôi luôn tạo ra những cây con để trồng trong các đồn điền.

2. Lâm nghiệp
 

Chỉ trong vòng 4 năm, những cây con đó sẽ cao lên trong khi đến lượt những cây con mới khác được trồng trở lại. Để có được sản phẩm giấy mà IK Plus cung cấp mỗi ngày, chúng tôi phải trồng cây.

3. Trồng cây

Nhờ khí hậu thuận lợi của Indonesia, chỉ mất 6 năm để cây trong các đồn điền của chúng tôi có thể sẵn sàng được chế biến thành nguyên liệu thô để sản xuất bột giấy.

4. Gỗ súc

Từ các đồn điền của chúng tôi, nguyên liệu làm bột giấy sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng. IK Plus cam kết chỉ thu mua sợi gỗ hợp pháp từ các nguồn rừng được quản lý phát triển bền vững.

5. Nguồn cung cấp gỗ

Chuỗi cung ứng cho toàn bộ các giao dịch thu mua sợi gỗ sản xuất bột giấy có các hệ thống và quy trình xác minh pháp lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không có nguồn cung bất hợp pháp nào xâm nhập vào nhà máy bột giấy của chúng tôi.

6. Nhà máy bột giấy

Tại nhà máy bột giấy, tất cả các nguồn gỗ cung cấp đã xác minh sẽ được xử lý thành bột giấy trước khi đưa đến nhà máy giấy.

7. Nhà máy giấy

Đây là nơi toàn bộ bột giấy sẽ được xử lý thành các sản phẩm IK Plus mà bạn sử dụng hàng ngày. IK Plus tuyển dụng nhiều lao động địa phương sống gần nhà máy và cũng đóng góp vào hoạt động giáo dục cũng như trao quyền cho địa phương.

8. Hậu cần

Từ nhà máy giấy, các sản phẩm IK Plus được phân phối hiệu quả và thuận tiện bằng đường sông. Điều này cũng mang lại cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương.