THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Asia Pulp & Paper Group (APP) là tên thương mại của một tập đoàn gồm các công ty sản xuất giấy và bột giấy tại Indonesia và Trung Quốc.
Tập đoàn các công ty APP là một trong những công ty sản xuất giấy và bột giấy hợp nhất toàn diện lớn nhất thế giới, với công suất sản xuất giấy, bột giấy kết hợp và công suất chuyển đổi sản phẩm hàng năm là hơn 19 triệu tấn. APP-Indonesia và APP-Trung Quốc hiện đang tiếp thị sản phẩm tại hơn 120 quốc gia trên khắp sáu châu lục. Phần lớn các nhà máy sản xuất của APP đều đạt chứng nhận Chuỗi Hành Trình Sản Phẩm SVLK, LEI và PEFC.